Zehaztapen eta baldintzak

Ez ditugu zure helbide elektronikoa eta izen-abizenak erabiliko spam egiteko edota datu salmentarako.

Zerbitzu hau ez da egunero erabiltzeko, baizik eta beharrezkoa denean, beraz, ulergarria denez, emailak ez erantzuteko edo baztertzeko zilegitasuna daukagu eskakizunen karga handia edo bestelakorik gertatzen bada.

 

Gure esperientzien, gure ikasketen eta ezagutzen arabera hartzen ditugu erabakiak, beti ere zure neurrira egindakoak eta ahalik eta lanik onena burutuz. Ondorioz, ez gara arduratzen hartutako erabakiez, izan ere, zuena da azken erabakia.

Kontuan izan borondate onez egiten dugula lan hau, gure denbora inbertituz, beraz, egiten dugun guztia estimatzen baduzu, dohaintza txiki bat egitera eta gure hitza eta sareak zabaltzera gonbidatzen zaituztegu, webgunea mantentzeko eta proiektu honekin jarraitu ahal izateko.